Αδιέξοδο στην αγορά των φωτοβολταϊκών από τις παραλείψεις του ΥΠΕΚΑ

Αδιέξοδο στην αγορά των φωτοβολταϊκών από τις παραλείψεις του ΥΠΕΚΑ