abb-logo

ΑΒΒ AE

abb-logo

ABB AE

Κεντρικά Γραφεία
  • 13o χιλ. Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, 14452 Μεταμόρφωση
  • Τηλ. 210 2891621
  • Κινητό 6941609912

Γενικές πληροφορίες

Ο Όμιλος ΑΒΒ που ιδρύθηκε το 1988, μετά τη συγχώνευση δύο αναγνωρισμένων εταιρειών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, απασχολεί 117.000 εργαζόμενους περίπου και δραστηριοποιείται σε 100 και πλέον χώρες σε όλον τον κόσμο. Σήμερα, η ABB είναι μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις στον κόσμο στον τομέα της τεχνολογίας ενέργειας και του αυτοματισμού, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και στην αύξηση της παραγωγικότητας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον.
Η ABB A.E. είναι θυγατρική του διεθνούς Ομίλου ΑΒΒ και καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και την Κύπρο διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σε έργα τεχνολογιών ενέργειας, αυτοματισμού, παραγωγής ενέργειας, διεργασιών επεξεργασίας πετρελαίου και σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Η εταιρεία έχει εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Σκαραμαγκά, Θεσσαλονίκη και Λεμεσό και διασφαλίζει άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της, τόσο στη διακίνηση των προϊόντων όσο και στην τεχνική υποστήριξή τους.

Δραστηριότητα στα φωτοβολταϊκά

Με την εξαγορά της Power-One το 2014 ενίσχυσε σημαντικά το μερίδιο αγοράς της στα ΦΒ και εμπλούτισε τη σειρά των string inverters έως 185κW με τάση εισόδου έως 1500Vdc. H Ελλάδα εξυπηρετείται από το εργοστάσιο στο Valdarno της Ιταλίας για τους string inverters της σειράς UNO, TRIO, PVI και PVS100/120/185 , από το εργοστάσιο της Εσθονίας για τους κεντρικούς αντιστροφείς της σειράς PVS880/980 και από το εργοστάσιο της Ισπανίας για τις έτοιμες λύσεις MWS packaged solutions.
Επίσης διαθέτει εξειδικευμένες λύσεις storage και microgrid όπως PowerStore Battery Station, ESI και PCS100.

Προϊόντα ή άλλες πληροφορίες

Στο πλαίσιο υλοποίησης μιας εγκατάστασης Φ/Β, πέρα από τους αντιστροφείς και τις έτοιμες λύσεις inverter stations, τα προϊόντα που προσφέρονται από την ΑΒΒ είναι:

 • Προϊόντα ειδικά για κυκλώματα συνεχούς τάσης (DC) και εναλλασσόμενης τάσης (AC) όπως Μικροαυτόματοι και Αυτόματοι Διακόπτες Ισχύος για DC και AC , Απαγωγοί Υπερτάσεων , Ασφαλειοαποζεύκτες, Διακόπτες φορτίου, Τηλεχειριζόμενοι Διακόπτες (ρελέ), Κλέμμες σύνδεσης, Μπλοκ Διανομής , Πίνακες και κουτιά διανομής εξωτερικής τοποθέτησης, Επιτηρητές τάσης και προστασίας δικτύου, Διακόπτες διαρροής, Μετρητές Ενέργειας, Πολυόργανα, προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC)
 • Προγραμματιζόμενοι ηλεκτρονικοί ηλεκτρονόμοι κατάλληλοι για Φ/Β συστήματα, όπου απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ
 • Μετασχηματιστές ελαίου και ξηρού τύπου χαμηλών απωλειών κατάλληλοι για φ/β εγκαταστάσεις.
 • Εξοπλισμός υποσταθμών Μ.Τ./Χ.Τ.
 • SCADA και συστήματα PV plant controlling.

Ad.Mo.Tec. A.E.

Κεντρικά Γραφεία
 • 7ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών – Χαλκίδας,
 • 32 200 Θήβα
 • Τηλ. 22620 89070
 • Fax. 22620 26154
 • Email: info@admotec.gr
 • www.admotec.gr

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία ιδρύεται το 1998 με έδρα τον Δήμο Θήβας, στην Διοικητική περιφέρεια του οποίου έχει ανεγερθεί το εργοστάσιο και ειδικότερα στο 7 χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών – Χαλκίδας το οποίο και είναι αμιγώς Ελληνικών συμφερόντων.Χορήγηση άδειας λειτουργίας το 2002 (Νέας Βιομηχανίας) με την επωνυμία ΟΠΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. με αντικείμενο την παραγωγή εγγράψιμων οπτικών ψηφιακών δίσκων (CD-R).Εν συνεχεία το 2006 γίνεται μια Επένδυση σημαντικού ύψους κεφαλαίων σε μια πλήρως σύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα κατασκευής Μητρών / Mastering.Τον Μάρτιο του 2011 ξεκινά η παραγωγική διαδικασία Φωτοβολταϊκών Πλαισίων δυναμικότητας 30 ΜW ετησίως με παράλληλη έναρξη διαδικασίας πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008.

Τον Ιούνιιο του 2011 γίνεται αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε σε «» Φωτοβολταϊκά Πλαίσια Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε.»» και διακριτικό τίτλο Ad.Mo.Tec. S.A..Τον Οκτώβριο του 2011 ολοκληρώνεται η Πιστοποίηση και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 / ΤUVRHEINLAND – Certificate Registr. No. 01 100 114 343.Αύξηση της Εγγύησης κατασκευής των Φ/Β πλαισίων της εταιρείας από (5) σε (10) χρόνια.

Γενικές πληροφορίες

 • 09/9/2011 ΦΒ Πάρκο 1ΜW, Ορχομενός, Βοιωτία.
 • 09 Σεπτεμβρίου 2011-Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η κατασκευή ΦΒ Πάρκου ισχύος 1MW για λογαριασμό της εταιρίας Ενεργειακή Προσηλίου Μ.Ε.Π.Ε. στον Ορχομενό Βοιωτίας με Φ/Β Πλαίσια τύπου SCH660P κατασκευής «Ad.Mo.Tec. SA» και ονομαστικής ισχύος 235W.
 • 30/03/2011 ΦΒ Πάρκα 220KW, Δήμος Αετού, Μεσσηνία.
 • Στα τέλη Μαρτίου ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο Φ/Β Πάρκων συνολικής ισχύος 200KW των εταιρειών Eco Energy και Renewable Energy Parks, με ΦΒ πλαίσια τύπου SCH660P της «Ad.Mo.Tec. SA» στο Δήμο Αετού του Νομού Μεσσηνίας.
 • 25/03/2011 ΦΒ Πάρκο 100KW + 20KW, Προσήλιο, Βοιωτία Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ΦΒ Πάρκου ισχύος 20ΚWτης εταιρείας Ήλιος Ενεργειακή Μ.Ε.Π.Ε. στο Προσήλιο Βοιωτίας με 96 ΦΒ πλαίσια τύπου SCH660P κατασκευής «Ad.Mo.Tec. SA» και ονομαστικής ισχύος 210W.

ADD Global


ADD Global

Κεντρικά Γραφεία
 • Main office in Boulgaria: Sofia 1233,
 • Blvd. Slivnitsa 141-143 fl.6-7
 • Tel. +359 877747702
 • Office in Serbia: Nis 18001,
 • Vojvode Misica 46B
 • Tel. +381 18280909
 • Αssociated offices: Belgrade / Athens / Nicosia
 • GR tel. +30 6942082083
 • Email: addglobaleu@gmail.com
 • www.add-global.eu

PROFILE

ADD Global is a leading renewable energy consultancy, providing engineering and technical advisory services in onshore and offshore wind and solar projects as well as for Biogas and Biomass

ADD Global was established in 2010 in Bulgaria with offices in Sofia and Nis (Serbia) and is one of the leading companies in Solar energy with a strong presence in Serbia, Montenegro, Bosnia & Herzegovina and FYROM. The company provides project development, EPC services, O&M as well as products and solutions for Solar systems. We cover all areas of renewable technology and provide services for each stage of the project lifecycle.

Our team of engineers and consultants has extensive international experience, having worked in over than 60MW of renewable energy projects in Europe.

ADD Global guides to the safe investment future

aleo solar GmbH


Enjoy your solar powered life

Κεντρικά Γραφεία

Γενικές πληροφορίες

Η aleo solar GmbH κατασκευάζει φωτοβολταϊκά πλαίσια αποκλειστικά και μόνο στη Γερμανία από το 2001. Διαθέτει στην αγορά ΦΒ πάνελ υψηλής απόδοσης και προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα στην παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών. Ο κατασκευαστής υψηλής ποιότητας απασχολεί σήμερα 200 συνεργάτες και δραστηριοποιείται παγκοσμίως στις σημαντικότερες αγορές φωτοβολταϊκών. Με το εργοστάσιο στο Prenzlau της Γερμανίας ο όμιλος aleo solar διαθέτει μία ετήσια παραγωγική ικανότητα της τάξης των 280 Megawatt. Η aleo solar ανήκει στον όμιλο SAS όπου σημείωσε το 2013 κύκλο εργασιών ύψους 754 εκατ. δολάρια.

Δραστηριότητα στα φωτοβολταϊκά

Κατασκευαστής Φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Προϊόντα ή άλλες πληροφορίες

Η εταιρεία από το 2014 ανήκει στον όμιλο Sino American Silicon Products Ltd, ηγέτης στη παγκόσμια αγορά παραγωγής ημιαγωγών και κυψελών PERC, με εμπειρία 35 ετών και κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 13 δις δολάρια.

ARServices

Κεντρικά Γραφεία

Εισαγωγή

Η ARServices δραστηριοποιείται δυναμικά τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχοντας τις υπηρεσίες της στην μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 με κυρίαρχο ρόλο στην εγχώρια αγορά των φωτοβολταϊκών παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα υλοποίησης ενός Φωτοβολταϊκού σταθμού (μελέτη, συντήρηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού).

“Όραμα της εταιρείας είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και στην ενσωμάτωση τους στο ενεργειακό μείγμα του πλανήτη”.

“Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη παραγωγή καθαρής ενέργειας”.

Η ARServices έχει αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση φωτοβολταϊκών έργων (project management) συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 50 MW, ενώ έχει κατασκευάσει περισσότερα από 10 MW έργα φωτοβολταϊκών (EPC solutions). Mε εξειδικευμένο λογισμικό παρακολουθεί απομακρυσμένα την απρόσκοπτη λειτουργία όλου του πάγιου εξοπλισμού διατηρώντας ιστορικό των έργων που έχει κατασκευάσει. Η εταιρεία από το 2014 έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την αγορά εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθαρισμού φωτοβολταϊκών έργων.

Οι άνθρωποι μας

Η ομάδα της ARServices αποτελείται από καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες, με ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, οικονομολόγοι) που εργάζονται συστηματικά για τη βέλτιστη προετοιμασία, διαχείριση και απόδοση κάθε έργου.

Η ARServices είναι πιστοποιημένη με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008 από τον φορέα TÜV Rheinland Greece στον τομέα «Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών».

Συνεργαζόμαστε με επενδυτές για την ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση φωτοβολταϊκών έργων.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις και ιδιώτες για την χρηματοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε εμπορικές στέγες.

Όλοι οι πελάτες επωφελούνται από την εμπειρία μας στον σχεδιασμό ποιοτικών έργων με υψηλές αποδόσεις.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

H εταιρεία ARServices ΑΕ έχει θέσει ως στόχο την ενεργή συμβολή της στο κοινό όραμα της πράσινης ανάπτυξης. Η υλοποίηση του στόχου επιτυγχάνεται μέσω εξειδικευμένων ενεργειακών μελετών και ολοκληρωμένων λύσεων εφαρμογής της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, της επίβλεψης και λειτουργίας, καθώς και της συντήρησης των φωτοβολταϊκών πάρκων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα τόσο του εξοπλισμού και των επί μέρους υλικών, όσο και της λειτουργίας και απόδοσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω ισχυρών συνεργασιών με κοινούς στόχους, με πιστοποιήσεις διεθνών φορέων, διακριβώσεις εξοπλισμού και χρήση τεχνολογίας αιχμής σε μετρητικά μηχανήματα.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό με εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου, ακολουθούμε τα απαιτούμενα πρότυπα & διαδικασίες, ενώ παρέχουμε ανεπιφύλακτα εγγυήσεις καλής λειτουργίας κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Παρέχουμε ευέλικτες προτάσεις και λύσεις τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών, όσο και προϊόντων εξασφαλίζοντας προστιθέμενη αξία σε κάθε επιλογή των πελατών μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η υψηλή ποιότητα των έργων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, η συνέπεια και η άρρηκτη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας, αποτελούν τα ισχυρά εφόδια για να μπορούμε να διευρύνουμε διαρκώς τις δραστηριότητές μας.

Η ARServices στα πλαίσια της ανάπτυξης ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων συνάπτει στρατηγικές συμφωνίες με τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου διαμορφώνοντας ισχυρή παρουσία στο χώρο, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τα αυστηρά κριτήρια των πελατών της.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα συνεργατών μας:

 • Πιστοποιημένες υπηρεσίες από διεθνείς φορείς
 • Υψηλοί δείκτες απόδοσης από εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών
 • Βέλτιστος σχεδιασμός των σχέσεων τιμής – κόστους – ποιότητας
 • Άμεση υποστήριξη από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
 • Ευελιξία παράδοσης προϊόντων

BIG SOLAR Α.Ε.


Κεντρικά Γραφεία

Γενικές πληροφορίες

H BIG SOLAR Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ιδιαίτερα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.Ιδρύθηκε το 2009 και ανήκει στον Όμιλο ΜΠΗΤΡΟΣ, ο οποίος είναι εισηγμένος στο Χ.Α. και κατέχει, εδώ και 65 χρόνια, μια διακεκριμένη θέση στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή, δραστηριοποιούμενος κατά βάση στην κατεργασία και εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων, ενώ από καιρού έχει επεκταθεί και στην αγορά της ανάπτυξης και κατασκευής ακινήτων. Η λειτουργία της BIG SOLAR βασίζεται σε μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων στα ενεργειακά θέματα στελεχών, ενώ η εταιρεία εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα από την τεράστια επιχειρηματική εμπειρία, τη μεγάλη οικονομική επιφάνεια και την υψηλού επιπέδου στελεχιακή υποδομή του Ομίλου, στον οποίο ανήκει. Όλα τα παραπάνω της εξασφαλίζουν το μέγεθος, την τεχνογνωσία και το κύρος, που της επιτρέπει να εγγυάται την κορυφαία ποιότητα και τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Δραστηριότητα στα φωτοβολταϊκά

H BIG SOLAR Α.Ε. αναπτύσσει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με τα φ/β συστήματα, εκτός της παραγωγής του εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, η BIG SOLAR:

 • Εμπορεύεται panels και inverters διατηρώντας αποθέματα ικανά να εξασφαλίζουν άμεση διαθεσιμότητα σε περιπτώσεις ανάγκης αντικατάστασης καθώς και σε περιπτώσεις μικρών συστημάτων.
 • Αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων οιουδήποτε μεγέθους «με το κλειδί στο χέρι» καλύπτοντας την τεχνικοοικονομική προμελέτη, τη διαδικασία αδειοδότησης, τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και τη διευκόλυνση της ασφάλισης.
 • Αναλαμβάνει τη διαχείριση φ/β σταθμών (παρακολούθηση, ασφάλεια, και συντήρηση).
 • Αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται φ/β σταθμούς ως ιδιοκτήτης-επενδυτής (στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής εξαγοράζει άδειες και μισθώνει χώρους με πλεονεκτήματα όσον αφορά στην εγκατάσταση φ/β σταθμών).
 • Εφαρμόζει σχήματα χρηματοδότησης και συνεκμετάλλευσης φ/β σταθμών.
 • Σήμερα η BIG SOLAR διαχειρίζεται έργα συνολικής ισχύος 25 MW, που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, ενώ εντός του 2010 πώλησε εξοπλισμό συνολικής ισχύος 5 MW, αναδεικνυόμενη σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες της εγχώριας αγοράς. φωτοβολταϊκών.

Προϊόντα ή άλλες πληροφορίες

Η εταιρεία συνεργάζεται με όλους τους μεγάλους και αξιόπιστους παραγωγούς Φ/Β panels και inverters ανά τον κόσμο, έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη της. PV Panels : Phono Solar, Siliken, Sanyo, Hyundai, Mitsubishi Electric, Isofoton, Lumeta, System Photonics, NexPower. Inverters: Solaredge, Refusol, Siemens, Mitsubishi Electric, Kostal, Nedap, Platinum – Diehl Ako.

Copernicus Energy


Copernicus Energy

Κεντρικά Γραφεία

Γενικές πληροφορίες

Καλύπτουμε όλο το σχετικό φάσμα φωτοβολταϊκών συστημάτων, από μικρής ισχύος αυτόνομα ή διασυνδεδεμένα με το δίκτυο συστήματα, μέχρι μεγάλης ισχύος Φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Μέση Τάση), καθώς και την ένταξη αυτοπαραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα στο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Πριν από κάθε επένδυση αναλαμβάνουμε την αξιολόγηση της και εργαζόμαστε συμβουλευτικά προς τον επενδυτή. Στη συνέχεια, πραγματοποιούμε τη μελέτη, την αδειοδότηση, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση των Φωτοβολταϊκών σταθμών.

Κάθε έργο παραδίδεται «με το κλειδί στο χέρι» και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται η εκπόνηση τοπογραφικών, γεωτεχνικών και αντιπλημμυρικών μελετών, οι χωματουργικές εργασίες, η πάκτωση των συστημάτων στήριξης, η περίφραξη του έργου και η εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού όπως τα συστήματα ασφαλείας, τα συστήματα φωτισμού και τα συστήματα πυρόσβεσης.

DegerHellas Μον.ΕΠΕ

degerhellas

DegerHellas Μον.ΕΠΕ

Kεντρικά γραφεία - Αποθήκη
    • Μεγάλου Αλεξάνδρου 169,
     13562, Αγιοι Ανάργυροι, Αθήνα
    • Τηλ. 211 0127290
    • Fax. 211 0127293

Γενικές πληροφορίες

Η DegerHellas Μον.ΕΠΕείναι ο αποκλειστικός διανομέας υλικών της Degerenergie στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σκοπός της εταιρίας είναι πέρα από την υποστήριξη των κορυφαίων υλικών ιχνηλάτησης η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών έντασης γνώσης στους τομείς της εξοικονόμησης και της παραγωγής πράσινης ενέργειας.
Η εταιρία στελεχώνεται από συνεργάτες με εμπειρία στην Τέχνη της Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας και αποδεδειγμένη πολύτιμη γνώση δεκαετιών στην υποστήριξη ενεργειακών έργων αλλά και συστημάτων μηχανοτρονικής. Αυτό είναι πολύτιμο εφόδιο για την υπεύθυνη και επαγγελματική υποστήριξη των υλικών της Degerenergie σε μια εποχή που το οικονομικό περιβάλλον κατέστησε ιδιαίτερα δύσκολο το υπεύθυνο και σωστό σέρβις σε παρελκόμενα συστήματα Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
H Degerenergie είναι πρωτοπόρος στον τομέα της ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως, κατέχοντας μάλιστα πάνω από 100.000 μηχανήματα εγκατεστημένα σε όλο τον κόσμο, Από τις χιονισμένες πλαγιές του Καναδά έως τις πολυτελείς κατοικίες στη πόλη των Αγγέλων (Λος Άντζελες), η DEGER επεκτείνεται διαρκώς, πλέον και στην Αφρικανική Ήπειρο, έχοντας ως κύριους άξονές της τη τεχνολογία αιχμής και τα σημαντικά ωφέλη που αποκομίζουν οι πελάτες της. Η ενέργεια, η οποία μας παρέχεται απλόχερα από το φυσικό μας περιβάλλον αξιοποιείται στο έπακρον με αποτέλεσμα να υπάρχει ραγδαία αύξηση στις αποδόσεις έργων ανά τον κόσμο.

Δραστηριότητα στα φωτοβολταϊκά

Η DegerHellas βελτιστοποιώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες της μπορεί να υποστηρίζει υπεύθυνα και αποτελεσματικά τα πάνω από 4000 συστήματα ιχνηλατών που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οι ιχνηλάτες της DEGER αποδίδουν στους πελάτες μας σημαντική αύξηση στην απόδοση των φωτοβολταϊκών πάνελ, έτσι ώστε να τα καταστούν ιδιαιτέρως επικερδή για όσους έχουν επιλέξει να τοποθετήσουν τα συστήματά μας.
Παρουσιάζοντας τις νέες σειρές προϊόντων της S και D, η DEGER καινοτομεί για ακόμα μια φορά στην αγορά των Φωτοβολταϊκών, και πιο συγκεκριμένα σ’ αυτή των συστημάτων Ιχνηλάτησης. Οι νέοι μονοαξονικοί Ιχνηλάτες S προσφέρουν έως 30% επιπλέον ετήσια απόδοση σε σχέση με τα συστήματα σταθερών βάσεων , δίχως να υπάρχει σημαντική διαφορά στο κόστος κτήσης τους . Όσοι θέλουν να βαδίσουν το μονοπάτι της απόλυτης απόδοσης , δεν έχουν παρά να επιλέξουν κάποιο προϊόν από τη σειρά διαξονικών συστημάτων D (έως 45% διαφορά από τα σταθερά συστήματα σε ετήσια βάση).
Παράλληλα, η DEGERHellas χρησιμοποιώντας την πολύχρονη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία της στον τομέα των Φωτοβολταϊκών , παρέχει τις ολοκληρωμένες λύσεις αυτόνομων συστημάτων MSS (Maximum Solar Storage), δηλαδή προκαλωδιωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας συνδεδεμένων με τις μπαταρίες και τα φωτοβολταϊκά πάνελ με όλες τις ρυθμίσεις, τους αυτοματισμούς και φυσικά την εγγύηση της DEGERHELLAS.

Προϊόντα ή άλλες πληροφορίες

• Διαξονικοί Ιχνηλάτες

• Μονοαξονικοί Ιχνηλάτες

• Αυτόνομα Συστήματα MSS (Maximum Solar Storage)

• Ενδεδειγμένες λύσεις για ΝET-METERING

ECOSUN


Πάντα πιο Μπροστά. Πάντα πιο Σίγουρα.

Κεντρικά Γραφεία
Γραφεία Αθήνας

Γενικές πληροφορίες

Η ECO//SUN δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το 1996. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η έρευνα, ο σχεδιασμός, η εμπορία, η κατασκευή και θέση σε λειτουργία συστημάτων και εξοπλισμού σε οικιστικό ή βιομηχανικό επίπεδο όπως:

 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών
 • Συστήματα Back-up
 • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
 • Αυτοματισμοί ενεργειακών συστημάτων
 • Ηλιακές αντλίες
 • Αντλίες Θερμότητας

Στόχος μας είναι η συμβολή στη καλυτέρευση της ποιότητας ζωής όλων μας, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων σε μια χώρα που πραγματικά πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών.

Βασικός πυλώνας της φιλοσοφίας μας, είναι η συνεχής και αμοιβαία συνεργασία με τους πελάτες μας, για την επίτευξη των υψηλότερων και δυνατόν καλύτερων στόχων.

Η ECO//SUN συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα εργοστάσια παγκοσμίως και κατασκευάζει πιστοποιημένα προϊόντα για τους πελάτες της. Είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και με OHSAS 18001:2007.

Δραστηριότητα στα φωτοβολταϊκά

Τα πλεονεκτήματα της ECO//SUN είναι:

 • Πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των ΑΠΕ (>20 έτη)
 • Πιστοποιημένα προϊόντα ECO//SUN
 • Διαρκής παρακαταθήκη εξοπλισμού «One stop shop»
 • Σχεδιασμός και μελέτη συστημάτων
 • Διεθνή παρουσία
 • Μεγάλο δίκτυο συνεργατών
 • 24ωρη τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό
 • Τεχνικές υπηρεσίες συντήρησης και εγκατάστασης εξοπλισμού
 • Χρηματοδότηση έργων

ECOVAR POWER


ECOVAR POWER

Κεντρικά Γραφεία

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία (https://ecovarpower.gr) με έδρα την Αθήνα δραστηριοποιείται στον χώρο τον Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από το 2012 και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στα θέματα του project και asset management.

 • Για την σχεδίαση, προμήθεια εξοπλισμού και θέση σε λειτουργία (EPC) φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Για τη συντήρηση και λειτουργία (O&M) έργων ΑΠΕ
 • Για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης
 • Για την κατασκευή τεχνικών έργων κάθε είδους (έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολογικά, τεχνικά, χωματουργικά, έργα δάσωσης κλπ)
 • Για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωσης
 • Για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής για έργα ΑΠΕ, βιωσιμότητας, επιχειρηματικών σχεδίων, ενεργειακές μελέτες, αδειοδότησης επενδύσεων, πλάνα υγιεινής και ασφάλειας κλπ
 • Για την προβολή στο διαδίκτυο και σε λοιπά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
 • Για τον έλεγχο, παρακολούθηση, επικοινωνία κλπ για έργα ΑΠΕ (project management)

Εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει τεκμηριωμένες προτάσεις και σχέδια λύσεων με λεπτομερή καταγραφή όλων των επιμέρους παραμέτρων του υπό εξέταση έργου με στόχο της βέλτιστης παραγωγικότητάς του.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα και διαθέτει κέντρα υποστήριξης σε Αθήνα, Θήβα, Πάτρα, Ολυμπία, Μεγαλόπολη, Λακωνία, Θεσσαλονίκη.